TAOISM.bmp (46954 bytes)

Wu Wei

(stiftet den 27. december, 1996)

§ 1 Stk. 1

2

2a

3

 

§ 2           

§ 3
Stk. 1


2

 

3

Foreningens navn:

 

 

 

 


Foreningens formål!

Optagelse af medlemmer:


Foreningens navn er "WU WEI"

Foreningen er hjemmehørende i Ishøj Kommune

Foreningens postadresse er formandens adresse

Foreningen kan søge optagelse i Ishøj Idrætssamvirke samt i en interesseorganisation under Dansk Idrætsforbund.

Foreningens formål er at dyrke kroppen og sindet under noble og kontrollerede former.


Som medlemmer kan optages personer, der overfor bestyrelsen giver udtryk for ønsket herom.

Optagelse i overensstemmelse med stk. 1, sker med gyldighed fra første bestyrelsesmøde efter indmeldelsen i foreningen.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen, til den 1. januar.